Kørsel

Kørsel beregnes fra Gudenåparken 57, 8860 Ulstrup og gælder både frem og tilbagekørsel ved både opstilling og nedtagning. Prisen pr. Kørt km kan altid ses på hbnielsen.dk, og vil blive skrevet på den endelig faktura.


USB stik

USB stiken med billederne, vil først blive udleveret når hele fakturaen er blevet betalt. Hvis USB sticken skal eftersendes, vil der blive opkrævet forsendelse efter gældende priser på hbnielsen.dk


Reservation

En reservation er først gældende når depositummet for leje er bliver indbetalt.


Afbestilling

Afbestilling kan gøres via mail eller telefonisk. Ved afbestilling mindre end 2 måneder før den reserveret dato skal afbestillingen ske telefonisk, og det indbetalte depositum bortfalder.


Erstatningsansvar

Lejeren har under hele lejeperioden ansvaret for alt det lejede udstyr, og har erstatningspligt hvis dette bliver ødelagt. Erstatningsprisen vil være den faktiske pris for tilsvarende udstyr (eller hvis dette ikke kan skaffes, den nærmeste model med minimum samme specifikationer) samt den tid der skal bruges på udskiftningen.


Ansvarsfraskrivelse

HBNielsen Photography kan ikke drages til ansvar for manglende funktion, hvis alt er fundet funktionsdygtigt ved levering.


Opbevaring af fotos

Billederne vil blive opbevaret i 45 dage efter endt lejeperiode, for at sikre at den leverede USB stick er funktionsdygtig. Herefter slettes billederne og kan ikke genskabes.


Persondata

De, ved bestilling, afgivet oplysninger bruges til fakturering og vil blive gemt efter gældende lovgivning omkring regnskab. De mailadresser der indtastes i photoboothen under leje perioden vil kun blive brugt til fremsendelse af det bestilte foto og vil blive slettet efter endt lejeperiode.